© All rights reserved. Powered by VLThemes.

Aitan Sul oma mõtteid korrektselt väljendada!

Tuleviulane
Keeletoimetus

Kes on keeletoimetaja ja miks teda vaja on?

Sageli arvatakse, et keeletoimetaja ülesanne on ainult tähevigade ja komade parandamine.
Tegelikult on keeletoimetajal teisigi ülesandeid:

 • jälgida teksti loogilist ülesehitust ja juhtida autori tähelepanu vajakajäämistele teksti ülesehituses
 • parandada teksti loetavust ja stiilivigu
 • tõlgete puhul kontrollida, kas tõlge vastab originaalile
 • muuta tekst selgeks ja ühemõtteliseks
 • kõrvaldada parasiitsõnad
 • muuta vajaduse korral sõnastust selgemaks, täpsemaks ja ladusamaks
 • korrigeerda sõnajärge ja -valikut
 • parandada õigekirja- ja loogikavead
 • kontrollida terminite õigsust ja ühtlustada oskussõnavara kasutamist
 • kontrollida nimede õigekirja
 • vajaduse korral kontrollida fakte
 • lisada joonealuseid selgitusi
 • mõnikord teha ka vormindus- ja küljendustööd 

Seega on keeletoimetaja väga hea eesti kirjakeele asjatundja, kelle ülesanne on korrastada keelt kõigil selle tasanditel. Nagu kirjutas toimetaja ja tõlkija Triinu Tamm: “Keeletoimetaja teab, kuhu käib koma, kuhu võib käia koma ja kuhu kindlasti koma ei käi. Ta teab, kas lause lõpus on kõigepealt punkt ja siis jutumärgid või jutumärgid ja siis punkt. Ta teab, millal teeb lause hõlpsasti loetavaks ja paremini jälgitavaks koolon, millal semikoolon, millal mõttekriips. Ta teab, kas ümarsulgude sees on nurksulud või vastupidi. Muidugi teab ta ka seda, millal kasutada läbivat suurtähte, millal esisuurtähte, millal väikest esitähte. Muidugi ta teab, millal kirjutada sõnu kokku, millal lahku.” 

Keeletoimetaja amet nõuab teravat silma, keelereeglite tundmist, head keeletaju, täpsust, tähelepanelikkust, head keskendumisvõimet, uudishimulikkust, head infootsimise oskust ning laia silmaringi. Tihti tuleb nõu küsida ka teiste valdkondade spetsialistide käest, kui milleski kindel ei ole. Näiteks tuleb kirjutada arstile, kui ei tea, kas inglise atrial fibrillation on eesti keeles arteriaalne fibrillatsioon, vatsakeste fibrillatsioon, kodade virvendusarütmia või hoopis vatsakeste virvendusarütmia. Samuti tuleb ühendust võtta pesapalluritega, kui ei tea kindlalt, kas inglise keeles to first base on eesti keeles esimese pesa poole, esimesse pessa või esimesse baasi. 

Toimetan

 • eesti keeles kirjutatud raamatuid ja luuletekste
 • inglise-eesti ja hispaania-eesti suunal tõlkeraamatuid
 • saksa-eesti suunal lasteraamatuid ja kergemaid tekste
 • lõputöid (nii põhikooli uurimustöid kui ka bakalaureuse- ja magistritöid)
 • erinevaid tarbetekste (toodete kasutusjuhendid, infolehed, trükised, seletuskirjad, avaldused, protokollid, CV-d)
 • kodulehekülgi
 • artikleid, esseesid ja referaate
 • reklaame, kuulutusi
 • blogipostitusi või kasvõi olulisi e-kirju

Miks on tekstide toimetamine vajalik?

Kirjapandud sõnad annavad inimese kohta palju infot ning on tugevas seoses mainega. Korrektne keelekasutus loob usaldust sinu või su ettevõtte vastu, vigane keelekasutus tekitab eelarvamust ega jäta kirjutajast head muljet. Iseenda mõtetest saame me aru, kuid tahame ju olla kindlad, et need jõuaks ka lugejateni, oleks arusaadavad ja üheselt mõistetavad.

 

Top